سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
امیرمسعود رحیمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

از اوایل دهه ۱۹۶۰ مهندسین و برنامه ریزان حمل و نقل با بکارگیری روشهای مدیریت عرضه و تقاضا در سیستم حمل و نقل باعث کاهش مشکلات ناشی از افزایش اتومبیل ها در شهرها شدند. امروزه استراتژی های مختلفی جهت مدیریت تقاضای سفرهای شهری تدوین شده است که می تواند جهت افزایش کارائی سیستم حمل و نقل در انتخاب مد ،‌ زمان و مسیر سفر نقش مهمی داشته باشد. در این نوع استراتژی ها ، استراتژی قیمت گذاری یکی از مهمترین آنها می باشد که در مدیریت توزیع مناسب تقاضای سفرها نقش بسزائی دارد. هدف این مقاله ، ارائه یک متدولوژی کارا جهت تحلیل و ارزیابی اثرات تغییرات قیمت گذاری در مدیریت تقاضای سفرها به منظور بهینه سازی سیستم و ایجاد یک سیستم مناسب تصمیم گیری برای مدیران سیستم حمل و نقل می باشد. در این متدولوژی، پارامترهای اصلی مناسب شامل هزینه پارکینگ در محدوده تجاری شهر و کرایه سیستم حمل و نقل عمومی و نظایر آن در بخش استراتژی های مربوط به انتخاب مد، و قیمت گذاری پیشنهادی برای عوارض بزرگراه ها در بخش استراتژی های مربوط به انتخاب زمان و مسیر سفرها می باشد. جهت تحلیل و ارزیابی اثرات پارامترهای مذکور در استراتژی های قیمت گذاری بر اساس متدولوژی تدوین شده در یک سیستم مدیریت تقاضای حمل و نقل بر اساس تدوین گزینه های مختلف عرضه تسهیلات ( سناریوها ) می توان به بهترین مقادیر پارامترهای مؤثر مذکور جهت بهینه نمودن سیستم حمل و نقل بر اساس تابع هدف دست یافت.