سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پوریا حسن پور دیوشلی – پژوهشگاه نیرو – ایران
حمیده قدیری – پژوهشگاه نیرو – ایران
صفر فرضعلی زاده – پژوهشگاه نیرو – ایران
علی عارفی – شرکت توانیر

چکیده:

طی چند سال اخیر در ایران، سیستم های قرائت خودکار مشترکین مورد توجه چندی از شرکت های دولتی و خصوصی، واقع شده است و تحقیقات نسبتا وسیعی درخصوص تکنولوژی های قرائت خود کار و تکنولوژی های راه اندازی آن انجام گرفته است، شایان ذکر است این تحقیقات بیشتر به مشکلات فنی و راهکارهای رفع آنها منتهی گردیده و مدل اقتصادی راه اندازی سیستم های قرائت خودکار مشترکین تحلیل نشده است . از اینرو در این مقاله ضمن بررسی اجمالی انواع روش های قرائت خودکار و مزایا و معایب هرکدام با توجه به شرایط ایران، مدل اقتصادی به منظور را ه اندازی سیستم قرائت خودکار مشترکین مسکونی و تجاری در مقایسه با سیستم سنتی ، مدون و به کمک آنالیز حساسیت تحلیل گردیده است .