سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فواد سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا کراجیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
محمد کارآموز – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله سیاست های بهره برداری کمی و کیفی از مخازن سدها با تلفیق سیاست هایکمی حاصل از یک مدل بلندمدت با افق برنامه ریزی چندین ساله و یک مدئل کمی- کیفی با افق برنامه ریزی سالانه تدوین می گردند و تاثیر این فرض ساده کننده، کع زمان اجرا را به طور قابل ملاحظه ای کم می کند، در کاهش دقت جوابها مورد بررسی قرار می گیرد. شبیه سازی کیفی مخزن با استفاده از یک مدل شبیه سازی عددی و با توجه به فرآیند برداشت انتخابی صورت می گیرد. مدل پیشنهادی برای تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از مخرن سد ۱۵ خرداد که دارای مشکلات مربوط به کیفیت آب می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مدل نشان دهنده این واقعیت اس که فرضیات ساده کننده عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند به طوری که در مدل پیشنهادی، با حفظ دقت مدلهای پیشین زمان اجرا به طور چشم گیری کاهش یافته است. بر پایه نتایج بدست آمده، در صورت استفاده از قوانین بهره برداری تدوین شده، شوری متوسط خروجی از مخزن در ماه های گرم سال، که در آن کمیت و کیفیت آب تخصیص یافته به نیازها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، می تواند تا ۱۲۰ میلیگرم در لیتر کاهش داده شود.