سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مدد – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
کریم مظاهری – استاد دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تخمین هزینه ماهواره یکی از مهمترین مراحل در پروژه های فضایی بوده و مدل های بسیاری با این هدف مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا مدلی جدید ارائه می شود که با روش پارامتری ایجاد شده و محدود به تخمین هزینه باس ماهواره های کوچک است. در این مدل ۱۲ پارامتر پیچیدگی در کنار روابط تخمین هزینه برای تعیین هزینه باس ماهواره کوچک استفاده شده و از اطلاعات فنی و هزینه ای که در مدل SMAD بکار رفته استفاده شده است. مدل جدید این امکان را فراهم می کند که در نبود اطلاعات کافی ماهواره، تخمین هزینه انجام گردد. نتایج مدل جدید برای ۱۴ ماهواره کوچک اعتبارسنجی شده است که در مقایسه با مدل های موجود از دقت مناسبی برخوردار است.