سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا نجفی نیک – کارشناس ارشد اقلیم شناسی و کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی است

چکیده:

پیشرفت روز افزون صنعت، پیامد هایی نظیر تولید گاز های گلخانه ای را در پی داشته است. این پیامد منفی تغییرات قابل ملاحظه ای در وضعیت آب و هوایی بخش های مختلف کره زمین شده است، به طوری که در سال های اخیر شدت خشکسالی ها و سیلاب ها در بخش های مختلف کره زمین به نحو چشم گیری افزایش یافته است. لذا پیش بینی های دراز مدت پارامتر های جوی با استفاده از مدل های اقلیمی در تحقیقات اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. متداول ترین آن مدل های مبتنی بر سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی می باشد. خروجی این مدل ها به دلیل برگ مقیاس بودن بطور مستقیم قابل استفاده برای پیش بینی نمی باشند برای این منظور مدل های مختلف ریز مقیاس نمایی توسعه یافته اند . در این مقاله با استفاده از مدل LARS-WG خروجی مدل جهانی ECHO_G را ریزمقیاس نموده ایم سپس با این خروجی خشکسالی های دهه ۲۰۲۰ استان کرمان را با استفاده از شاخص دهک محاسبه و بررسی نموده ایم و با توجه به حجم بالای پهنه بندی با GIS برای ۳۰ سال از ارائه آن در این مقاله خودداری شده است.