سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش حق پرست کاشانی – پژوهشگاه نیرو
حشمت اله اکبری – وزارت نیرو
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو
رضا عفت نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور منطقی نمودن و کنترل مصرف انرژی در فرآیندهای تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی ) ) ISIC2413 در کشور انجام شده است . در این پژوهش، پس از بررسی فرآیندهای تولید محصولات یاد شده، واحدهای اصلی تولیدکننده آنها در کشور شناسایی شدند . اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه مصرف ویژه انرژی شامل میزان تولید سالیانه و مقدار مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی، از طریق ارسال پرسشنامه به این واحدها تهیه گردید و مصارف ویژه انرژی کلی واحدها در شرایط عملیاتی محاسبه شد . همچنین مصارف ویژه انرژی کلی در حالت طراحی با اخذ مدارک طراحی نرمال هر واحد استخراج گردید . با مقایسه مصارف ویژه انرژی کلی واحدها در شرایط عملیاتی و مقادیر متناظر در شرایط طراحی نرمال، معیار مصرف انرژی به تفکیک واحدهای تولید محصولات پلیمری موجود در کشور تعیین گردید . همچنین معیارهای مصرف انرژی تکنولوژیهای جدید تولید محصولات اولیه پلاستیکی و لاستیک مصنوعی تعیین شد