سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم حسینیان – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

با توجه به لزوم مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای ساختمانها در برابر زلزله به دلیل آسیب پذیری و گسترده خرابی آنها در برابر زلزله و در پی داشتن صدمات زیاد اقتصادی و جانی،‌بحث ایمن سازی اجزای غیرسازه ای هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته مطرح بوده و در پی آن هستند که این گونه اجزا را در مقابل زلزله مقاوم کنند و در اغلب کشورها آیین نامه ها یا دستورالعمل های مستقلی برای ایمن سازی اجزای غیرسازه ای وجود دارد ولی در کشور ما تنها در یکی از فصول دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود به تجهیزات و اجزای غیرسازه ای توجه شده ولی با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت وجود دستورالعمل مشخص و مستقلی برای بهسازی اجزا غیر سازه ای احساس می شود. در این تحقیق دستورالعملی برای بهسازی لرزه ای اجزا غیرسازه ای تدوین و پیشنهاد شده است. تهیه و تدوین مجموعه حاضر به عنوان پیش نویس دستورالعمل مقاوم سازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای موجود پاسخی عاجل به نیاز روز افزون کشور است و امید می رود به زودی با تکمیل آن به صورت یک دستورالعمل جامع به مراجع رسمی ذیربط برای طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای موحود پیشنهاد گردد.