سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نائینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
حسن تاجداری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی دانشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
امیر حسن سعدالله – جانشین مدیر کارخانه لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

عمدتاً طراحی و ساخت غلتکهای فرآیند شکل دهی غلتکی سرد، بصورت تجربی انجام می شود که زمان طولانی و هزینة بالائی را می طلبد . طراحی این غلتکها با استفاده از رایانه، نیاز صنعت پرمحصول شکل دهی غلتکی را به بهترین شکل پاسخ می دهد . انجام این تحقیق در زمینه طراحی و ساخت غلتکها و ارائه نتایج آن بصورت نرم افزار تجاری، گامی در پاسخ به نیاز این صنعت می باشد . این تحقیق، بر اساس تحلیل روش شکل دهی ورق به لوله بوده که روش تحلیل آن ، برگرفته از روش کیوچی با تابع شکل سینوسی می باشد . تحلیل الاستو – پلاستیک فرایند، جهت دستیابی به تنش ، کرنش ، توان و شکل سه بعدی ورق در بین ایستگاه ها ، بر اساس روش انرژی انجام شده است . در نرم افزار، طراحی غلتک بر اساس دو معیار طراحی کرنش لبه ماکزیمم یکنواخت و توان مصرفی یکنواخت در بین ایستگاه ها ، صورت می گیرد . معیار کرنش لبه ماکزیمم یکنواخت در کارهای قبلی استفاده شده ولی در این تحقیق از معیار توان مصرفی یکنواخت بین ایستگاه ها ، استفاده می شود . در نهایت ، با بررسی ابعاد ماشین های ساخت لوله و پارامتر های فنی فرایند ، فایل SCRIPT نقشه ساخت غلتکها، توسط نرم افزار به کاربر ارائه می گردد که با اجرای آن
در محیط AUTOCAD 2002 ، نقشه ساخت به همراه نقشه مونتاژی رسم می گردد . با توجه به اینکه این نرم افزار ، به عنوان یک نرم افزار صنعتی تدوین شده است و در اختیار صنایع لوله سازی قرار می گیرد ، نیاز به انجام آزمایش هائی جهت نشان دادن درستی نتایج نرم افزار بوده است . بنابراین ، تست نقطه برداری ، با توجه به اصولCAD/CAM ، جهت مقایسه نتایج نرم افزار برای شکل سه بعدی ورق در بین ایستگاه ها، با شرایط عملی ، انجامشده است .