سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین آدمی – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع هوافضا، مرکز تحق
مهران نصرت الهی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع هوافضا، مرکز تحقیقاتی فضایی
محمود دهقان – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فناوری های نوین، گرو

چکیده:

شبیه سازی شش درجه آزادی، وسایل بازگشت پذیر، هدایت در بازگشت، طراحی مسیر بهینه