سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود دهقان – شرکت برق منطقه ای یزد
حمید دهقان – شرکت برق منطقه ای یزد
سیدامین سعید – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

در چند دهه اخیر تکنیک مهندسی ارزش در اکثر کشورهای تو سعه یافته به عنوان ابزاری کارآمد برای افزایش ارزش شناخته شده است .مهندسی ارزش این امکان را فراهم می آورد تا متخصصان در قالبی نظام مند در کنار هم جمع شوند و در مدت زمان کوتاهی نسبت به بررسی ابعاد مختلف پرو ژه و ارائه راهکار جهت افزایش ارزش (کاهش هزینه،کاهش ز مان و …) اقدام نمایند . علیرغم اینکه سازمانها در چند سال گذشته بطور موردی از این تکنیک برای تعدادی از پروژه ها استفاده نموده اند مهندسی ارزش در سازمانها نهادینه نگردیده است و گاهی متولیان پروژه ها بر این امر آگاهی ندارند که چگونه مهندسی ارزش را بکار بگیرن د از این رو در این مقاله سعی شده است لزوم تدوین نظامنامه مهندسی ارزش و نیز نظامنامه تدوین شده برای بکارگیری مهندسی ارزش در پروژه های شرکت برق منطقه ای یزد تشریح گردد.