سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی کرباسیان – اصفهان،دانشگاه مالک اشتر
سید اکبر نیلی پور – اصفهان،دانشگاه مالک اشتر
مرتضی شاهمیرزایی – اصفهان ،هواپیماسازی ایران
منصور صادقی – اصفهان ،هواپیماسازی ایران

چکیده:

شرکتهای بزرگ، روش پیش بینی، تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را می دانند. آنها برای حفظ قدرت رقابت و اطمینان از موفقیت طولانی مدت خویش مجبورند روی تولیدات آینده دقت و حساسیت نشان دهند و راهکار مناسبی برای گسترش تحقیقات و فناوری بکار برند.بدین منظور راه کار مناسب تدوین نقشه راه می باشد. براساس بند دوم از سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ ،ایران کشوری برخوردار از دانش پیشرفته،توانا در تولید علم و فناوری،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی می باشد. به منظور اجرایی نمودن سند چشم انداز لازم است در ابعاد مختلف نقشه راه تدوین گردیده واستراتژی نیز مشخص باشد که در بخش صنعت هوایی و تولید هواپیما نیز این امربه صورت یکپارچه و هماهنگ و همه جانبه بررسی نگردیده و به صورت جزیره ای انجام گرفته و بنا براین ضروری است که پژوهشی جامع و همه جانبه نگر در این حوزه انجام گیرد . موضوع این پژوهش، تدوین نقشه راه ساخت هواپیمای مسافربری ۱۰۰ نفره است که در آن با بررسی روند تحولات خارجی در حوزه محصول و فناوری، بررسی وضعیت بازار و محصولات فعلی داخلی در حوزه نیازمندی ناوگان، انتخاب محصولات آتی و شناخت فرایند های دستیابی به محصولات فوق در حوزه تکنولوژی و تامین اقلام و توانمندی سازمان، برنامه تامین تکنولوژی های مورد نیاز در حوزه برنامه ریزی و برآورد بودجه و امکانات لازم نقشه راه تولید هواپیمای ۱۰۰ نفره تهیه گردیده است.