سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین تکیه – شرکت زامیاد

چکیده:

تدوین و اجرای سیستم جامع نحوه اختصاص، تهیه و توزیع و چیدمان ( layout ) از باب، لوازم و ملزومات اداری در شرکت خودروسازی زامیاد با مداخله همه‌جانبه ارگونومیک به لحاظ اصول و استانداردهای تعیین‌شده موجود، موضوع مقاله حاضر است. هدف اولیه از تدوین و اجرای این سیستم تعیین نحوه تهیه و شرایط دزدی و چیدمان اسباب ، لوازم و ملزومات اداری در فضاهای ستادی محصص با ملحوظ نمودن رد سازمانی شاغلین و مطابق اصول و استانداردهای بین‌المللی موجود ارگونومیک از سویی و شرایط ساختاری محصص (به لحاظ ساختار سازمانی، ابنیه موجود و در اختیار، امکانات مالی و ….) از سوی دیگر می‌باشد ما در پرتوی آن، اهداف متوسطی چون پیشگیری از خریدهای اضافی و یا تجملی ( glamorize ) غیرضروری و در عین حال مضر آسایش و سلامتی شاغلین از یک سو و انگیزش احساس مسئولیت و توجه عمومی به ترمیم و ارتقای سلامت (عموم شاغلین و حتی مراجعین فضاهای ستادی) اثر به حفظ و نگهداری بهینه لوازم تحمیلی (به عنوان نمادی از سیستم تدوین یافته) به تبع تأمین آسایش و سودمندی آن‌ها از سوی دیگر و در عین حال حفظ منافع و مصالح معزز به‌طور چندجانبه تأمین گردد. در این زمینه کار ، با بررسی کل مشاغل محصص و استخراج مجموعه مشاغلی که به نوعی از ملزومات اداری استفاده می‌کنند آغاز و با مرتب کردن لبه‌های سازمانی آن‌ها بیش از ۱۷ مرد سازمانی مختلف هویدا گردید که با توجه به نوع نگارش (هدف مدار) و دیدگاه صرفاً (کاربردی) نسبت ملزومات و نحوه توزیع آن و مقایسه رده‌های سازمانی فوق با استانداردهای ارگونومیک وجود، تعداد آن به ۷۰۰ سازمانی استاندارد تقلیل یافت. در همین راستا فهرستی از ملزومات اداری (شامل انواع صندلی، میز تحریر، میز کنفرانس، سیستمفایلینگ و ….) اختصاص یافته به ۷۰۰ سازمانی مذکور در قالب یک جدول تنظیم گردید. پس از آن در خصوص هر یک از وسایل، استانداردهای ارگونومیک آن از طریق گوناگون به‌تدریج استخراج، برزن مقایسه و انتخاب گردید و پس از تصویب مراتب وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد. در فاز اجرا، استانداردهای مصوب به واحدهای ذی‌ربط ارسال و هم‌زمان فرم درخواست ملزومات تدوین و به کلیه واحدها ارسال گردید تا واحدها درخواست‌های خود را براساس آن تنظیم و ارسال نمایند ، آنگاه هم‌زمان نمونه‌هایی مطابق استانداردهای مأخوذه مصوب درخواست گردید و نسبت به بررسی و در صورت ترتیبی آن‌ها تأیید و جهت خرید اقدام شود. قابل ذکر این که در این خصوص روی سطوح ملزومات با توجه به درجه ظهور appearence rating حرکت پسین انواع منابع روشنایی مصنوعی مورد استفاده در فضاهای کار ستادی معزز، همچنین مباحث بهداشت روانی مرتبط، انتخاب و تعیین گردید. در گام بعدی یکایک درخواست‌ها برمبنای الوار فضای کار اختصاصی موجود محدود استانداردهای ارگونومیک مصوب (به لحاظ تعیین ابعاد ملزومات Furniture ولی اوت های اداری (Office layouts پیش نهایی) مورد بررسی و اجرا قرار گرفت.