سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود رمش – کارشناس ارشد هوافضا، سازمان صنایع هوافضا
مسعود شاه حیدری – دانشجوی کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دا
حسن کریمی – دانشیار مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده

چکیده:

این مقاله، ره‌یافتی جدید و فراگیر برای طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل باز توربوپمپی است. بر مبنای الگوریتم ارائه شده، رژیم پایای موتور مدل‌سازی ریاضی استاتیکی می‌شود. این امر برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه‌ها در فاز طراحی مفهومی و بهینه‌سازی درخور توجه است. الگوریتم پیشنهادی علاوه بر برآوردهای ابعادی و عملکردی سامانه موتور، کارایی سامانه پیشرانش (ضربه ویژه موتور، راندمان سیکلی مولدگاز و فاکتور وزنی معادل) را در نقاط مختلف کاری بررسی می‌کند. بر مبنای این الگوریتم محاسباتی، مدل ریاضی استاتیکی به زبان فورتن ۹۵ تهیه شده است. برای راستی‌آزمایی روش یاد شده، نتایج محاسبات تئوری برای موتور اِف یک آمریکایی با داده‌های واقعی آن مقایسه می‌شود که حاکی از دقت مناسب مدل یاد شده می‌باشد.