سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی عبدالهی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک در دانشگاه شهید بهشتی، مدیر گروه مطلا
محمد سلطانی دلگشا – دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها در دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز تحقیقات
عادل مصلحی – فناوری اطلاعات و ارتباطات
ایوب محمدیان –

چکیده:

اخیرا بسیاری از کشورها راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات خود را تدوین و منتشر نموده اند. دلیل تمامی این اقدامات این است که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملی کلیدی و توانمند ساز در توسعه اقتصادی، ارتقاء دانش، ایجاد شغل و فراهم نمودن امکان دسترسی به اطلاعات و دانش پی برده اند. کشورهائی که در پی پیشرفت و ترقی هستند مجبور به برنامه ریزی صحیح و مدون کوتاه مدت و بلند مدت در این بخش می باند. در فضای کلان جهت تحقق اهداف راهبردی در تمامی سطوح می بایستی راهبردهای ملی همسوئی لازم را داشته باشند و کلیه عوامل تاثیرگذار بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روابط آنها را در نظر گیرند. در جهت اجرای این هدف می بایست چارچوبی پویا و فراگیر ارائه گردد وطی مدیریتی فراگیر، اجزای این چارچوب در بنامه ای هماهنگ و هم جهت، اداره شوند. در این حرکت فراگیر کلیه نهادهای دخیل و ذینفع باید ضمن ادارک صحیحی از چشم انداز مورد نظر و ابعاد و مولفه های توسعه، مشارکت موثری داشته باشند.