سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر طباطبایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
ساسان افلاکی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف اصلی در سیستم های مدیریت نگهداری روسازی ، تشخیص زمان و روش بهینه تعمیر و نگهداری راه ها ، با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود است.در این مقاله سیستم کامپیوتری طراحی شده مدیریت نگهداری روسازی معرفی و بخش های مختلف و روش کاربرد آن به اجمال شرح داده شده است . سپس به عنوان یک مطالعه موردی اطلاعات بخشی از شبکه بزرگراهی تهران جمع آوری و توسط این سیستم مورد تحلیل قرار گرفته است . بخش های مختلف نرم افزار تدوین شده برای مدیریت نگهداری روسازی راه ، و قابلیت های مختلف ایجاد شده در ا ین نر مافزار توضیح داده شده و در این راستا مراحل انجام ونتایج حاصل از مطالعه موردی برای نشان دادن قابلیت های ایجاد شده در سیستم آورده شده است