سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف شفاهی – استاد یار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد شهبازی – کارشناس ارشد برنام هریزی حمل و نقل

چکیده:

در طراحی بهینه مسیر راه آهن، لازم است که همه هزینه های مهم و عمده مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری مد نظرقرار گیرند. در روشهای دستی طراحی خطوط راه آهن در نظر گرفتن کلیه هزینه های فوق به دلیل بزرگی مساله و پیچیدگی ساختار آن عملاً امکان ناپذیر است.این مقاله به ارائه یک نر مافزار تهیه شده برای طراحی خودکار مسیر راه آهن م یپردازد. این نرم افزار با استفاده از تئوری آلگوریتم ژنتیک و با در نظر گرفتن کلیه هزینه های مهم مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری، برای یافتن مسیر بهینه به حل یک مساله بهینه سازی که تابع هدف آن حداقل کردن هزینه های فوق است، م یپردازد. نرم افزار علاوه بر امکان خواندن اطلاعات ورودی از یک سیستم پایگاه اطلاعاتی ،( GIS) قابلیت نمایش گرافیکی منطقه به صورت دو بعدی و سه بعدی، مسیر افقی و مسیر عمودی و اطلاعات دقیق هر یک از اجزای فوق را دارد.