سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه مقدم – پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین،
مهدی اسماعیل زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ترابرد کوانتومی در ابرشبکه نیمرسانا در حضور میدان های الکتریکی و مغناطیسی و در چهارچوب مدل تک مینی باند بررسی می شود . رابطه پاشندگی ممنتوم ـ انرژی می تواند برای محاسبه معادلات حرکت الکترون های محبوس در مینی باند به کار رود . محاسبات عددی نشان می دهد اعمال یک میدان مغناطیسی که با محور ابرشبکه زاویهθمی سازد سبب گذار حرکت آشوبی به یک حرکت منظم می شود