سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی اصلانی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات فیزیک . پلاسما
ابراهیم قنبری عدیوی – گروه فیزیک دانشگاه یزد ، بلوار پژوهش – دانشگاه یزد، یزد
فرامرز کنجوری – گروه فیزیک دانشگاه یزد ، بلوار پژوهش – دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از فرمولبندی کلدیش، ترابرد الکترون در یک چند لایهای مغناطیسی متشکل از دو سد پتانسیل که در بین آنها ساختار شیر اسپینی قرار گرفته و مجموعه بین دو الکترود فرومغناطیس واقع شده، بررسی شده است . برای این ساختار مقاومت مغناطیسی بر حسب ولتاژ بایاس، محاسبه شده است . نتایج به خوبی نشان میدهد که مقاومت مغناطیسی تونلی در این ساختار به سبب تونل زنی تشدیدی مقدار نسبتاً بزرگی است .