سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر کشاورز شاهورانی – گروه فیزیک – دانشگاه گیلان – رشت
علی اصغر شکری – گر
صابر فرجامی شایسته – گروه فیزیک – دانشگاه گیلان – رشت

چکیده:

ترابرد مغناطیسی وابسته به اسپین در دو نوع ساختار نامتجانس تونل زنی سه لایه ای و پنج لایه ای بررسی شده است . این ساختارها شامل دو نیمه هادی غیرمغناطیسی است که در ساختار سه لایه ای بوسیله یک لایه نیمه هادی مغناطیسی رقیق (DMS) از نوع Zn 1 − x Mn x Seو در ساختار پنج لایه ای بوسیله Zn جدا شده اند . با استفاده از روش ماتریس انتقال و در تقریب جرم مؤثر، وابستگی جریانهای قطبیده اسپینی و قطبش اسپینی به غلظت در اتصالات تونل زنی مذکور بررسی شده است . نتایج بدست آمده ممکن است در طراحی ابزار اسپینترونیک در آینده مفید واقع شود