مقاله تراتوم داخل ريوي: گزارش موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۷۲ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: تراتوم داخل ريوي: گزارش موردي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراتوم داخل ريوي
مقاله تريکوپتيزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرحناك محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرركني سيدمسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تراتوم ها تومورهايي هستند که از نئوپلاستيک شدن سلول هاي زايا در طول خطوط سلولي سوماتيک ايجاد مي گردند. اکثر تراتوم هاي داخل قفسه صدري در مدياستن قدامي ايجاد مي گردند و تراتوم هاي داخل ريوي بسيار نادر هستند به طوري که از سال ۱۹۳۹ تاکنون کمتر از ۱۰۰ مورد در کل جهان گزارش شده است.
معرفي بيمار: در اين گزارش خانم ۱۹ ساله اي را با سابقه چهار ساله سرفه بدون خلط معرفي خواهيم کرد که مبتلا به تراتوم داخل ريوي در لوب هاي مياني و فوقاني ريه راست بود که پس از توراکوتومي خلفي- طرفي راست ضايعه به طور کامل خارج شده و مورد بررسي پاتولوژيک قرار گرفته تشخيص تاييد گرديد.
نتيجه گيري: تراتوم هاي داخل ريه تومورهاي نادري هستند که از پاچ سوم حلقي منشا گرفته، در اکثر موارد به صورت ضايعات کيستيک پديدار شده و از نظر بافت شناسي از دو ياسه لايه جنيني تشکيل مي گردند. علايم آنها غيراختصاصي و به صورت درد سينه، سرفه، هموپتيزي يا تريکوپتيزي مي باشد. با توجه به پتانسيل اين تومورها در دژنرسانس بدخيم و پارگي خودبه خود در تمام موارد توصيه شده است اين تومورها خارج گردند.