مقاله ترادف نوكلئوتيدي و ويژگي هاي ساختاري دو واريانت جديد ويروئيد كوتولگي رازك از مركبات استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ترادف نوكلئوتيدي و ويژگي هاي ساختاري دو واريانت جديد ويروئيد كوتولگي رازك از مركبات استان فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروئيد
مقاله HSVd
مقاله فيلوژني
مقاله ويروئيدهاي مرکبات
مقاله ويروئيد کوتولگي رازک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري فر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت نيا سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروئيد كوتولگي رازك (HSVd) در سال هاي اخير به عنوان عامل همراه با بيماري هاي زرد و چوب پنبه اي شدن رگبرگ در درختان پرتقال واشنگتن ناول و شقاقي شدن پوست ليموشيرين از مركبات استان فارس و به عنوان عامل بيماري كاككسياي مركبات از استان مازندران گزارش گرديده است كه نشان دهنده اهميت اين عامل بيماري زا در ايران است. در اين مطالعه تعدادي نمونه بدون علايم مشخص از باغ هاي مركبات استان فارس از نظر وجود ويروئيد، مورد بررسي قرار گرفتند. پس از استخراج آر ان ا و انجام واكنش زنجيره اي پليمراز با ترانويسي معكوس، ژنوم كامل ۳ جدايه ويروئيد موجود در نمونه ها تعيين ترادف شد و با ژنوم كامل دو جدايه از استان فارس و دو جدايه ويروئيد كوتولگي رازك از استان مازندران كه قبلا تعيين ترادف شده بودند و برخي ديگر از جدايه هاي HSVd از ساير نقاط جهان مقايسه گرديد. اين مطالعه نشان داد كه حداقل دو واريانت جديد ويروئيد كوتولگي رازك در مركبات استان فارس وجود دارد. از نظر فيلوژنتيكي، جدايه هاي HSVd از استان فارس برخلاف جدايه هاي استان مازندران، در گروه هاي مختلف جاي گرفتند. جدايه HSVd-cit 1 از ليمو شيرين از تمام جدايه هاي ديگر مورد مطالعه متفاوت بود و خود در يك گروه مستقل قرار گرفت. اين امر بيانگر تنوع بيشتر جدايه هاي HSVd استان فارس در مقايسه با جدايه هاي استان مازندران مي باشد.