سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بینا زعفرانلو – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
قنبر توحیدفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیه مدان
حسن حجت – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان
بهزاد قرباضی – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:

گیاهچه های تراریخت پنبه با استفاده از اگروباکتریوم سویه LBA 4404 حاوی پلاسمید PB1121 تولید شدند. برای انتقال ژن از پلاسمید PB1121 حاوی ژن نئومایسین فسفر تراسفراز تحت کنترل بیشتر NO5 به عنوان ژن قابل انتخاب و ژن بازدارنده پرتئیناز تحت کنترل بیشتر CaMV35S استفاده شد.