سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قنبر توحید فر – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
بهزاد قره یاصی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
مجتبی محمدی – دانشکده کشاورزی گروه گیاه پزشکی

چکیده:

توید گیاهچه تراریخته پنبه با واسطه اگروباکتریوم سویه های C58.LBA4404 و EHA101 و پلاسمید PBii21 بررسی شد. پلاسمید PBi1121 حاوی ژ« های گزارشگر G?US و NPTH به ترتیب با بیشتر های Camv35s NOS می باشد. ابتدا ریز نمونه های محور زیر لبه با محلول باکتری آلوده شده و در محیط کشت کالوس زایی هم کشت شدند.