سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر رئوف – محقق و کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانش
علیرضا نوین زاده – استادیار گروه مهندسی فضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشک

چکیده:

در این مقاله در مورد ترازیابی (Alignment) و خطاهای مربوط به آن در سیستمهای ناوبری متصل به بدنه بحث شده است. الگوریتم ارائه شده به طور مستقیم با استفاده از خروجی شتاب سنجها و ژیروسکوپها برای بدست آوردن وضعیت اولیه استفاده می کند. از خروجی شتاب سنج برای بدست آوردن زاویه نسبت به افق و از خروجی ژیروسکوپ برای تخمین شمال استفاده می شود. بنابراین دقت تعیین شمال به طور مستقیم به دقت ژیروسکوپ ها و دقت تعیین زاویه نسبت به افق به دقت شتاب سنجهای مورد استفاده وابسته است. در این مقاله همچنین تاثیر خطای سنسورهای اینرسی و نیز موقعیت اولیه (عرض جغرافیایی) بر روی دقت نتایج، مورد بررسی قرار گرفته و روشی برای کاهش اثر خطای ژیروسکوپ در تعیین آزیموت ارائه شده است.