سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مینا موقر – دانشجوی کارشناسی نقشه برداری دانشگاه زنجان
فرشته طاهر خانی – دانشجوی کارشناسی نقشه برداری دانشگاه زنجان

چکیده:

امروز از ترازیابی دقیق در انتقال ارتفاعات ملی، بررسی سرعت حرکات قائم پوسته ی زمین تعیین ژئوتید با GPS و همچنین در پروژه های عمرانی استفاده می شود. دقت معمولی ترازیابی دقیق برای کاربردهای آن کافی است ، اما در کاربردهای جدیدآن مثل مطالعه ی حرکات قائم پوسته زمین (اهداف ژئودینامیک) بهبود دقت قابل دسترسی از مشاهدات ترازیابی ضروری می باشد. در این مقاله دوره های ترازیابی در ایران خطاهای سیستماتیک از قبیل خطای انکسار، خطای اورتومتریک ، تصحیح ضریب انبساط طولی بررسی و روش هایی جهت بهبود شبکه ارائه شده است.