سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین ایزدپرست – کارشناس ارشدسازه های دریایی، دانشگاه تهران
محمدصادق معرفت – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

برای طراحی و ارزیابی سکوهای ثابت فلزی، عموما، دو تراز بارگذاری برای شرایط دریا تعریف می شود: تراز طراحی و تراز حد نهایی. در این مطالعه، این دو تراز برای طراحی سکوها در منطقه پارس جنوبی تعیین شده است. ارتفاع موج متناظر با ظرفیت میانه در تراز بارگذاری حد نهایی با استفاده از آنالیز ریسک بدست می آید. برای این منظور احتمال خرابی به برش پایه مربوط شده و رابطه بین برش پایه و ارتفاع موج بدست آمده است. با تخمین مقاومت ذخیره موجود در سکوهای مختلف بارگذاری تراز طراحی نسبت به بارگذاری تراز حد نهایی مقایسه شده است.