سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران مستغاثی – دفتر برنامه ریزی و هماهنگی شرکت توانیر

چکیده:

وضعیت خاص شبکه های سراسری ایجاب می کند که در بعضی موارد توزیع انرژی در خطوط انتقال بطور هماهنگ انجام نگیرد، بطوریکه در سطح شبکه ایران بعضی از خطوط فشارقوی بدلیل شرایط خاصی که دارند کم بار بوده حال آنکه در همان منطقه خطوط دیگر پربار می باشند . در این مقاله استفاده از تغییر دهنده فاز در متعادل سازی بار انتقالی از خطوط انتقال نیز و مورد توجه قرار می گیرد و سپس ا ثر آن در حد پ یداری خطوط بررسی و سرانجام بکمک تغییر دهنده فاز روی خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت سیرجانیزد برای انتقال قسمتی از بار خط سیرجانفسا به آن،
مسئله پایداری نیروگاه بندرعباس مورد بررسی قرار می گیرد .