سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

همایون روحیان – عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی (ستاد مرکزی دانشگاه جامع علم
نجمه السادات ضمیری – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی (ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

امروزه نگاه جوامع به مباحث فناوری صرف نظر از تنوع آن کاملا تغییر یافته است. این مهم توام با رویارویی خروجی های جدید پیرامون فناوری ما را بر آن داشت تا به بررسی و تحلیل نمونه هایی از این رویکرد بپردازیم. تراوش های فناوری بویژه نگاه خاصی که محققان به آن داشته اند و نیز همسویی این مفهوم با تعابیر جوامع مختلف از فناوری و لحاظ سوابق موجود، انگیزه بیشتری برای این بررسی بوجود آورد.
در این راه تفکر بازبینی نیازمندیهای داخلی کشور و توجه بهزمینه های گوناگون فناوری گره خورده با این سر فصل نیز در نظر بوده است. در غیر این صورت یادآوری این مطلب بجاست که مدت زیادی از دوره تقلید گذشته و حتی عصر تحقیق نیز شرایط خاص خود را پیدا کرده است و اما امروز نگاه دنیا به نواوری های عرصه فناوری در قالب تعامل دانشگاه – صنعت – دولت چگونه می باشد؟ این پرسشی است که در مجموعه حاضر به دنبال پاسخی قابل قبول، توام با یک نگاه علمی برای ان خواهیم بود.