سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم تقی پور –
محمدرضا عباسی –

چکیده:

این نوشتار جنبه‌های ساختاری نهشته های تراورتن در آذر شهر (شمال غرب ایران) را بررسی می‌کند. نهشته های تراورتن آذر شهر از نوع FISSURE-RIDGE هستند. رسوب تراورتن در دیدار شکاف و طرفین آن عوارض توپوگرافی خطیر مرتفع را ایجاد کرده است. تراورتن های نوع FISSURE-RIDGE در امتداد شکاف‌های شکل می‌گیرد که اغلب در پهنه‌های هم‌پوشانی گسل‌های امتداد لغز و یا گسل‌های نرمال ایجاد شده‌اند. مطالعات انجام یافته نشان می‌دهد که پشت های تراورتن در آذر شهر در پهنه‌های هم‌پوشانی گسل‌های امتداد لغز راست گرد با روند NW-SE ایجاد شده‌اند. این گسل‌ها منشأ زمین‌لرزه تاریخی دهخوارقان می‌باشند.