سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر سعیدی – ساری، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
اذین زاهدی – ساری، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

در یک بررسی یک ساله از تابستان ۱۳۸۲ تا بهار ۱۳۸۳ در ۱۸ ایستگاه با عمق ۲۰ و ۵۰ متر با مشخصات جغرافیایی اولین ایستگاه لیسار، در استان گیلان با ۳۷ درجه و ۵۶ دقیقه ( عرض ) و ۴۹ درجه و ۱۹ دقیقه ( طول ) و آخرین ایستگاه خواجه نفس دراستان گلستان با ۳۷ درجه و ۲۲ دقیقه ( عرض ) و ۵۳ درجه و ۱۹ دقیقه ( طول ) و همچنین ۹ ایستگاه با عمق ۵۰ متر با مشخصات جغرافیایی اولین ایستگاه در لیسار استان گیلان با ۳۷ درجه و ۵۵ دقیقه ( عرض ) و ۴۹ درجه و ۱۳ دقیقه ( طول ) و آخرین ایستگاه گمیشان دراستان گلستان با ۳۷ درجه و ۸ دقیقه ( عرض ) و ۵۳ درجه و ۱۸ دقیقه ( طول ) ، مجموعا ۷۲ نمونه آب دریای خزر در شرایط استریل جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت . میانگین تعداد باکتری ها در اعماق، فصول و ایستگاه های مختلف در سواحل استانهای گیلان، مازندران و گلستان مقایسه گردید . بیشترین تراکم باکتری ها در آبهای سواحل گیلان با میانگین ) ۳۰۴ ۷ بر حسب هزار در هر ) Ml در فصل
( Ml ( بر حسب هزار در هر ۵۳ ۲/۲ متر و کمترین آن به آبهای سواحل گلستان با میانگین ۲۰ تابستان و عمق در فصل زمستان مرتبط می شود . اختلاف بین میانگین باکتری ها در آبهای سواحل حوزه جنوبی دریای خزر ( مناطق گیلان، مازندران و گلستان ) ، فصول مختلف و اعماق ۲۰ و ۵۰ متر کاملا معنی دار است . ) Anova P<0/05 تستDuncan