سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدشهاب الدین یثربی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم اصغری –

چکیده:

برای احداث پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی واقع در عسلویه، اراضی وسیعی از دریا استحصال شده است که جهت بهسازی آن از روش تراکم دینامیکی استفاده می شود. خاکریزی و استحصال تا عمق ۱۴ متری دریا امتداد پیدا کرده است. مصالح ریخته شده در دریا شامل مخلوطی از شن و ماسه قلوه سنگ دار با مقداری قطعه سنگ و مواد ریز دانه است. برای بهسازی زمینهای استحصال شده، برحسب عمق خاکریزی از الگوهای کوبش مختلفی استفاده شده است. در الگوهای مزبور از وزنه های ۱۰، ۱۵، ۱۸، ۲۵ و ۳۵ تنی با ارتفاع سقوط مختلف ۱۰ تا ۲۴ متر در آرایشها و تعداد ضربات متفاوتی استفاده شده است. برای طراحی الگوی مناسب در زمینهای با اعماق خاکریزی مختلف، ابتدا در بخشهای کوچک آزمایشی، کوبش آزمایشی انجام شده و تاثیر آن با حفر گمانه و چاهک و آزمایشات مختلف نظیر SPT، آزمایش بارگذاری صفحه، دانسیته درجا، پرسیومتر و روشهای لرزه ای ارزیابی شده و آنگاه کوبشهای فراگیر صورت گرفته است. بعد از کوبش فراگیر نیز آزمایشات کنترلی صورت گرفته تا میزان تاثیر تراکم دینامیکی تعیین شود مشخصات خاکریزی نظیر عمق خاکریزی، جنس مصالح، سطح آب زیر زمینی و مشخصات الگوی کوبش نظیر وزن وزنه، ارتفاع سقوط وزنه، تعداد ضربات، فاصله نقاط کوبش، فاصله زمانی کوبش و شدت انرژی مهمترین عوامل موثر در بهسازی و تراکم مصالح می باشند