سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا محبوبی اردکانی – دانشگاه صنعت آب و برق
علی محمد آجرلو – دانشگاه صنعت آب و برق
محمدتقی صباغ – شرکت توسعه خدمات زیربنایی
احمد یعقوبی – شرکت توسعه خدمات زیربنایی

چکیده:

تراکم دینامیکی اراضی استحصال شده از دریا به منظور بهسازی مشخصات ژئوتکنیکی خاک محل از جمله افزایش تراکم نسبی خاک و کاهش نشست های ناشی از بارهای استاتیکی و دینامیکی برای احداث ابنیه و تاسیسات مورد نظر در محل می باشد. احیای زمین با پیشروی خشکی به داخل دریا انجام می گردد. برای این منظور، مصالح شن ماسه دارد همراه با سیلت از ارتفاعات برداشته شده و در داخل دریا ریخته می شود. با توجه به نحوه ریختن مصالح در آب، زمین بدست آمده دارای مصالحی سست و متخلخل می باشد. لذا جهت افزایش تراکم، کاهش پتانسیل روانگرایی و کاهش نشست پذیری خاک، از روش تراکم دینامیکی استفاده می گردد. در پیش بینی های اولیه سطوح بهسازی در چندین سطح مختلف در نظر گرفته می شود. اولین سطح بهسازی جهت حذف پتانسیل روانگرایی با معیارقبل و بعد از کویش بوده و دومین و سومین سطحبهسازی جهت کاهش نشست های ناشی از بارهای استاتیک و بار زلزله، در حد قابل قبول برای سازه های مورد نظر می باشد.