سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سلیقه زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد امجدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

روش تراکم دینامیکی عمیق یکی از موثرترین روشهای بهسازی خاکهای سست و تراکم پذیر می باشد که در آن با به کارگیری انرژی آزاد شده حاصل از سقوط کوبه نشست قابل توجهی به سطح زمین تحمیل می‌شود. از کاربردهای اصلی این روش کاهش نشست پی‌ها، کاهش نشست در اثر زلزله، امکان ساخت و ساز بر روی خاکریزها، تراکم توده های زباله و باطله ها می باشد. این روش یکی از روشهای اقتصادی و سریع اصلاح خاک است و در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای را در بین روشهای مختلف جهت بهبود مشخصات مکانیکی خاکها پیدا کرده است. در این مقاله سعی شده است مکانیزم روش، آماده سازی های لازم، روشهای طراحی محدودیت های روش و روشهای ترکیبی و تکمیلی آن بررسی و ارائه شوند.