سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محبوبه میرباقری –
ناصر یزدانی –

چکیده:

مسایل جنسی عامل بسیار مهمی از ارتباطات مثبت و منفی در جامعه شده است، در اکثرمحافل جوکها و لطیفههای جنسی بسامد اکثر خندههای مردم از هر قشر و سنی است به نظر میرسد منع عامل اساسی گزارش به این گونهها بحثها و گفتگوهاست با این وجود وقتیپای صحبت پدران و مادران مینشینیم شاید اساسیترین نگرانی آنها جواب دادن به سوالهایی هستند که کودکان در این رابطه می پرسند آنها نگران تربیت جنسی کودکان خودهستند و همواره دنبال نسخه آسانی هستند تا بتوانند از عهده تربیت آنها برآیند وقتی از نهاد کوچکخانواده به نهاد بزرگتری به نام اجتماع میرسیم با وجود محرکهای بیشمارجنسی نگرانیها تشدید میشوند، قواعد اجتماعی به نوعی میخواهند بر این گونه مسایل کنترل داشته باشند ولی آیا قواعد اجتماعی میتواند راه حل این گونه مسایل را بیابد. امروزه زندگی سریع و غیرقابل کنترل شده است، پدران و مادران وقت کمتری جهت رسیدگی به فرزندان دارند در واقع زندگی امروزی بیشتر حرکتدر عرضاست، پیدایش شبکهای ماهوارهای، اینترنت و دنیای مجازی، انسانهایی را بارآورده است که با انسان حتیچند سال پیشکاملا متفاوت است، با نیازها و ویژگیهایی کاملا متمایز، انسان امروزی به برکت دنیای مدرن یکانسان بستهبندی شده است با مصارف بستهبندی شده غذای بستهبندی شده، آب آشامیدنی بستهبندی شده، چادرهای بستهبندی شده و. ..