مقاله ترتيب به کارگيري پرسش واژه ها در گفتار دو کودک فارسي زبان از ۱۲ تا ۳۶ ماهگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ترتيب به کارگيري پرسش واژه ها در گفتار دو کودک فارسي زبان از ۱۲ تا ۳۶ ماهگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسش واژه ها
مقاله گفتار
مقاله فارسي
مقاله زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليله وند ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از راه هاي کسب اطلاعات پرسش است. برخي از پرسش ها با استفاده از واژه هاي پرسشي چه / چي، کي، کجا، چرا، چقدر، چطور و غيره انجام مي شود. کودکان انگليسي زبان واژه هاي پرسشي را به ترتيب فرا مي گيرند، به طوري که معمولا کودکان با واژه چه/چي استفاده از پرسش واژه ها را آغاز مي کنند. آيا کودکان فارسي زبان در فراگيري و به کارگيري پرسش واژه ها ترتيبي را طي مي کنند؟
مورد: اين مطالعه روي دو کودک بهنجار فارسي زبان، يک دختر يک پسر، که تقريبا به طور منظم به مهدکودک دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران سپرده مي شدند، انجام شد. نمونه گفتار آزاد اين کودکان هر ماه به مدت ۱۲۰ دقيقه از ۱۲ تا ۳۶ ماهگي به طريق ضبط ويديويي جمع آوري شد و واژه هاي پرسشي از نمونه هاي گفتار واجنويسي شده هر دو کودک استخراج گرديد. هر دو کودک قبل از بيان اولين واژه پرسشي، با بيان /m/ يا /hum/ همراه با آهنگ خيزان سوال کردن را آغاز نمودند. واژه هاي /چي/ و /کو/ اولين پرسش واژه هاي مورد استفاه هر دو کودک بود. تنوع پرسش واژه ها در گفتار دختر بيشتر بود. تا ۳۶ ماهگي پرسش درباره زمان با استفاه از پرسش واژه /کي/ (/key/) در نمونه گفتار هر دو کودک مورد پژوهش ظاهر نشد.
نتيجه گيري: اين کودکان فارسي زبان نيز طي توالي مشابه کودکان انگليسي زبان از پرسش واژه ها در گفتار خود استفاده مي کردند.