سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود مخدومی – دانشگاه تهران
علیمحمد رنجبر – دانشگاه تهران
مهرداد مستقیمی – مرکز تحقیقات نیرو
همایون برهمندپور – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

یکی از مسائلی که امروزه در برنامه ریزی سیستم تولید به شدت مورد توجه قرار می گیرد ترتیب اقتصادی ورود و خروج واحد های حرارتی در شبکه (Unit Commitment) می باشد . توجه به این مسئله از یکسو موجب کاهش هزینه تولید شده و از سوی دیگر بهره برداری صحیح از شبکه را میسر می سازد که این امر به نوبه خود افزایش طول عمر مفید تجهیزات را بدنبال خواهد داشت .
هدف از ارئه این مقاله معرفی روش ریاضی آزاد سازی لاگرانژ (Lagrangian Relaxation) جهت حل مسئله فوق، شرحآن و در نهایت حل یک شبکه نمونه به کمک نرم افزار نوشته شده بر مبنای این روش می باشد . دقت نتایج، سرعت بالای رسیدن به جواب، قابلیت حل شبکه هایی که از تعداد زیادی واحدهای حرارتی تشکیل یافته اند و نیز عدم نیاز به حافظه زیاد کامپیوتری، روش فوق را از سایر روشهای موجود ممتاز می سازد