سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صالح طاهری – مدرس دانشگاه و کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

چکیده:

یکی از موفقیتهایی که در سالهای اخیر نصیب بخش اقتصاد کشاورزی اقتصاد ایران شده است تولید گندم به حد نیاز کشور می باشد. کالای استراتژیکی که ایران پس از سالهای طولانی خود را از واردات آن بی نیاز می بیند. بدنبال این موفقیت ، بحث بر سر اهمیت غالب یکی از عوامل سطح زیر کشت، بارندگی خوب و قیمت مناسب بر دیگر عوامل شکل گرفته شده است. اینکه کدام عامل از نقشی اساسی تر برخوردار است، موضوعی قابل اهمیت است. چرا که بدنبال آن مساله سیاستگذاری عنوان مطرح می گردد.
این مقاله با در نظر گرفتن تولید گندم ۲۸ استان کشور در دوره ۵ ساله ۸۱ – ۱۳۷۷ ، تکنیک داده های تابلویی را بعنوان شیوه ای در جهت عدم چشم پوشی از ناهمگنی استانها بلحاظ بارندگی، کیفیت و مرغوبیت خاک و … اساس کار خود قرار داده است. بر اساس نتایج حاصل شده سطح زیر کشت بیشترین ضریب و اهمیت را از آن خود ساخته و قیمت بارندگی بعد از آن در رتبه های بعدی قرار می گیرند. همچنین باید افزود افزایش رشد توزیع کود در کشور در این دوره پنج ساله تاثیری منفی بر جریان تولید این محصول داشته و به نظر می رسد وقت آن رسیده است که توزیع آن بر اساس قیمتهای بازاری صورت گیرد تا تفکر مبتنی بر بازدهی بیشتر بدنبال استفاده بیشتر از کود منتفی گردد. علاوه بر این آزمون های این مطالعه حاکی از آنند که در تخمین مدلها باید بطور حتم به ناهمگنی استانها توجه داشت.