سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتیپ – استادیار ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن قزوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ، دانشکده مهندسی کشتی سازی و

چکیده:

روش اجزای محدود ، برای تحلیل کمانش و انهدام پلاستیکی ورقهای تقویت شده واقع در معرض ترکیب بارهای درون صفحه ای و جانبی مورد استفاده قرار می گیرد . تحلیل مدلهای۴TS/TBو۳ DS/ DB از ورقهای ممتد تقویت شده مشخص کرد کهمدل TS/TB با شرایط پیوستگی پریودی ۵ در امتداد مرزها ، مناسبترین مدل برای شبیه سازی این بررسی است . همچنین مشخص شد که اثر ترتیب اعمال بارهای فشاری درون صفحه ای و فشار ج انبی چندان تاثیری بر فرم تغییر شکل نهایی مدلها در محدوده الاستیک ندارد و استحکام نهایی موارد تحلیل شده ، علیرغم تغییر در ترتیب بارگذاری تقریبا" ثابت می ماند .