سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسمان زنوزی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصی

چکیده:

برنامه استراتژیک در سازمان ابزار مناسبی برای هدایت و استفاده مناسب از منابع برای رسیدن به اهداف سازمانی است. از میان روش های برنامه ریزی و تدوین برنامه های راهبردی، روش برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی به طراحی برنامه راهبردی توجه خاصی دارد(اکبرپورشیرازی ۱۳۸۴ الف و ب). برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی، روشی است که اقدام به طراحی برنامه راهبردی سازمان در دو فضای مستقل اهداف و استراتژی ها می نماید . این دو فضای شامل مجموعه اهداف و اقدامات راهبردی است که از طریق یک ماتریس که به عنوان ماتریس رابطه طراحی معرفی شده است، به هم متصل می شوند. ساختار سلسله مراتبی این روش، اهداف و راهبردها را تحت یک رابطه یک به یک حرکت زیگزاکی (اختصاص راهبردها به اهداف و ارائه اهداف بعدی مبتنی بر راهبردهای ارائه شده مرحله قبل) به هم نظیر می کند. با توجه به محدودیت منابع، اولویت، پیاده سازی و اجرای طرح ها و پروژه ها مبتنی بر اولویت بندی اهداف از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع ، این مقاله به بررسی اولویت بندی طرح ها و پروژه های سازمانی متاثر از اولویت بندی اهداف کلان، عملیاتی و راهبردهای سازمان در قالب برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی پرداخته است. نتیجه این مطالعه موجب ایجاد بهبود در روش برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی خواهد شد که توانایی اولویت بندی پروژه های استراتژیک سازمان را به این روش می افزاید.