مقاله ترجمه و روانسنجي فرم كوتاه بررسي فعاليت عضلاني اسكلتي (SMFA) در بيماران دچار تروماي ارتوپدي در جامعه فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: ترجمه و روانسنجي فرم كوتاه بررسي فعاليت عضلاني اسكلتي (SMFA) در بيماران دچار تروماي ارتوپدي در جامعه فارسي زبان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم كوتاه بررسي فعاليت عضلاني- اسكلتي
مقاله اعتبار
مقاله پايايي
مقاله حساسيت و ويژگي
مقاله ارزش اخباري تست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي جاه علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بندري محيط
جناب آقای / سرکار خانم: ارونتاج علي
جناب آقای / سرکار خانم: كلهرمقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده لاهيجي فريور
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت پور محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع و روند رو به افزايش مبتلايان به اختلالات عضلاني اسكلتي، و نارسايي ابزارهاي فعلي اندازه گيري وضعيت آن در كشور، و همچنين گزارش موفقيت پرسشنامه فرم كوتاه بررسي فعاليت عضلاني اسكلتي (SMFA) در سنجش اين اختلالات، اين تحقيق به منظور ترجمه و تعيين روانسنجي اين پرسشنامه انجام گرفت.
مواد و روشها: پرسشنامه اصلي انگليسي زبان SMFA تهيه و پس از ترجمه به فارسي و برگردانيدن ترجمه فارسي به انگليسي، از نظر اعتبار و پايايي مورد مطالعه قرار گرفت. براي تعيين اعتبار از روشهاي شاخص اعتبار محتوا، اعتبار صوري، اعتبار همزمان و اعتبار سازه استفاده شد. براي تعيين اعتبار همزمان از پرسشنامه SF-36 HEALTH SURVEY (كه قبلا اعتبار و پايايي آن براي جامعه و فرهنگ ايراني مورد تاييد قرار گرفته بود) به روش همزماني(Concurrent Validity)  استفاده شد.
يافته ها: تحقيق بر روي ۳۲۶ بيمار كه در سنين
۱۶±۵۱ سال بوده و ۵۶٫۷% مذكر بودند انجام گرفت. ترجمه پرسشنامه SMFA از انگليسي به فارسي و مجددا به انگليسي مورد تاييد قرار گرفت. شاخص اعتبار محتواي پرسشنامه به وسيله ۲۰ نفر متخصص ارتوپدي تاييد شد و پرسشنامه با نظرخواهي از متخصصين ارتوپدي و بيماران به لحاظ مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن مورد تاييد قرار گرفت، سپس اعتبار صوري نيز توسط همين افراد تاييد شد. اعتبار همزماني پرسشنامه برابر ۰٫۹۱ و در زير مجموعه پرسشنامه از حداقل ۰٫۸۹ تا ۰٫۹۳ به دست آمد (P<0.001).
نتيجه گيري: پرسشنامه SMFA در جامعه فارسي زبان داراي اعتبار و پايايي لازم براي سنجش ميزان فعاليت عضلاني اسكلتي مي باشد. لذا به كارگيري اين پرسشنامه توصيه مي شود.