مقاله ترجمه گفتمان غيرمستقيم آزاد در سه ترجمه فارسي رمان به سوي فانوس دريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۱۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ترجمه گفتمان غيرمستقيم آزاد در سه ترجمه فارسي رمان به سوي فانوس دريايي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتمان غيرمستقيم آزاد
مقاله ترجمه
مقاله شاخص هاي زبان شناختي
مقاله به سوي فانوس دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، ترجمه گفتمان غيرمستقيم آزاد را در سه ترجمه فارسي رمان به سوي فانوس دريايي بررسي مي کند. ابتدا از گفتمان روايي و انواع آن و بعد از گفتمان غيرمستقيم آزاد و مباحث نظري مربوط به آن از جمله ويژگي هاي زبان شناختي و تاثيرات و کارکردهاي آن موجزوار سخن به ميان مي آيد. سپس، به ترجمه گفتمان غيرمستقيم آزاد در سه ترجمه رمان به سوي فانوس دريايي اشاره شده و شاخص هاي زبان شناختي مهم آن از قبيل ضماير، اشارتگرهاي زماني و مکاني، افعال وجه نما؛ جمله پرکن ها و ادات تاکيد در ترجمه هاي حسيني، بجانيان و کيهان تحليل و بررسي مي شوند. در پايان گفته مي شود که هر يک از سه مترجم به چه ميزان توانسته و/ يا نتوانسته اند ويژگي هاي سخن غيرمستقيم آزاد را با نسبت هاي متغيير در زبان فارسي بازآفريني کنند.