مقاله ترخينه منبع باکتري هاي اسيد لاکتيک پروبيوتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ترخينه منبع باکتري هاي اسيد لاکتيک پروبيوتيک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترخينه
مقاله باکتري هاي اسيد لاکتيک
مقاله پروبيوتيک
مقاله کلونيزاسيون
مقاله کلسترول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادي ابراهيمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي هدي
جناب آقای / سرکار خانم: زياري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترخينه ماده اوليه در تهيه سوپ سنتي در نواحي کوهستاني غرب ايران است. اين ماده متشکل از بلغور گندم خيسانده در دوغ گوسفندي است. بوميان منطقه از ترخينه به دليل خواص درماني استفاده مي کنند. با توجه به مراحل عمل آوري ترخينه به نظر مي رسد منبع مناسبي از باکتري هاي اسيد لاکتيک مفيد با خواص پروبيوتيکي باشد. هدف از اين تحقيق جدا کردن باکتري هاي اسيد لاکتيک از ترخينه و بررسي امکان کلونيزاسيون آن ها در سيستم گوارشي و توانايي کاهش کلسترول محيط کشت است. نمونه هاي ترخينه در محيط MRS broth کشت و کلني باکتري هاي اسيد لاکتيک با روش کشت خطي ايزوله شدند. جهت بررسي امکان کلونيزاسيون ايزوله ها در سيستم گوارشي، مقاومت در شرايط اسيدي ۲٫۵=pH، املاح صفراوي %۰٫۳ بررسي شد. جذب و کاهش کلسترول محيط کشت حاوي ۳۰۰ ميکرو گرم بر ميلي ليترکلسترول با روش o-phethalaldehyd تعيين شد. ۲۶ سويه لاکتوباسيلوس از ترخينه تازه (T1-T6) جدا و سويه هاي T4، T5، T11 توانايي بقا در شرايط اسيدي و رشد در حضور املاح صفراوي را داشتند. تنها سويه T4 توانايي جذب بالاي ۲۰۰ ميکرو گرم بر ميلي ليترکلسترول محيط کشت را نشان داد. اگر چه سويه هاي T7، T23 به املاح صفراوي بوده و از توانايي جذب کلسترول محيط کشت به ترتيب ۲۹۷ و ۲۱۷ ميکرو گرم بر ميلي ليترکلسترول برخوردار مي باشند. اگر چه مقاومت اين دو ايزوله در شرايط اسيدي کمتر از حد آستانه است. نتايج نشان مي دهد ترخينه منبع غني از باکتري هاي اسيد لاکتيک مفيد مي باشد. اين باکتري ها بنا بر ويژگي هاي رشدي و مقاومت در شرايط گوناگون مي توانند در صنايع غذايي مختلف توانند استفاده شوند.