سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ورئیس دانشکده فنی و مهندسی دان
حمید رضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تأثیرات متغیر های کلیدی ( پیکر بندی آرماتورهای عرضی، فاصله بین آرماتورهای عرضی ، نسبت آرماتورهای طولی )، بر عملکرد ساختاری ستون های بتنی سبک وزن تحت بار گذاری یکنواخت خروج از مرکز در مقیاس و اندازه واقعی می باشد . با استفاده از نتایج این آزمایش پیش بینی های کد های آئین نامه ای EC2 جاری از تأثیرات شاخص نوع دوم به منظور بررسی ویژگی های مصالح و روند طراحی مورد بررسی قرار گرفتند.