مقاله ترسل (يك نسخه خطي منشيانه از منشي خويي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ترسل (يك نسخه خطي منشيانه از منشي خويي)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسخه خطي
مقاله ترسل
مقاله منشي خويي
مقاله قاجار
مقاله آذربايجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منشآت يك واژه عربي به معني نوشته هاي دبيرانه است. در حقيقت فن و هنر نويسندگي است كه در گذشته به آن ترسل و امروزه به آن نامه نگاري مي گويند. دامنه و دايره اشتمال واژه ترسل بعنوان يك صناعت آن چنان فراخ و گسترده است كه در تشكيلات اداري و ديواني ارزش و اهميت فوق العاده داشته است. مي توان گفت ترسلات اعم از سلطانيات و يا اخوانيات از جنبه هاي ادبي و زبان شناختي، فن كتابت و روش نويسندگي، اسناد و مكاتبات تاريخي از شاهكارهاي ادبي هستند. هر چند نشانه هاي نويسندگي در ايران به ششصد سال قبل از ميلاد مسيح در فرس هخامنشي نمايان مي شود ولي تدوين منشات فارسي از دوره غزنويان آغاز گرديده، در دوره سلجوقيان به كمال خود رسيده است. در دوره صفويان با فراتر رفتن از مرزهاي ملي در كشورهاي هند و آسياي صغير جايگاه خود را محكم نموده، در زمان قاجاريه نيز در فرمان ها، عقد نامه ها و مكاتيب به افراط گراييده است. شايد اگر كوشش هاي قائم مقام و امير نظام گروسي و … نمي بود اين كار در حفظ اعتدال به نتيجه مطلوب نمي رسيد. در اين عرصه يكي از قلم فرسايان بزرگ ميرزا مهدي بن محمد نصير منشي مبرز دربار ناصر الدين شاه و محمد شاه قاجار است كه در فن انشا و حسن خط نام آور بوده است. منشي خويي در نسخه خطي «ترسل» با پنج باب در گلشني كه با نظم و نثر در فن منشيانه آفريده است به رنگ و بويي دگر قريحه نفيس خود نشان داده است. پژوهش حاضر حاصل بررسي اين نسخه ارزشمند است. لازم به ذكر است علامت اختصاري بكار رفته درمتن (ت) نشانه نسخه خطي ترسل مي باشد.