سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

افرا غریب پور – دانشجوی دوره ی دکترای معماری دانشگاه تهران

چکیده:

اهمیت ترسیم با دست در طراحی معماری از یک سو و کاربرد روزافزون نرم افزارهای رایانه ای دراین حوزه از سوی دیگر و مقابله ی این دو به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است که رویکردی تحلیلی را در تطبیق آنها می طلبد. این مقاله تلاش داد تا با بازنگری چیستی ترسیم با دست و نقش آن در فرایند طراحی معماری، به مقایسه ی آن با ترسیم با رایانه بپردازد. این مقاله در سه بخش اصلی تدوین شده است: در بخش نخست، چیستی و مراتب ترسیم، انواع ترسیم و کاربرد آنها در مراحل مختلف فرایند طراحی معماری بررسی می شود. در نهایت، در بخش سوم، نقش ترسیم با دست و ترسیم با رایانه در فرایند طراحی معماری به طور تحلیلی مقایسه می شوند. از این قیاس تحلیلی چنین می توان نتیجه گرفت که اولا دستیابی به نتیجه نیازمند مطالعه ی تحلیلی جایگاه ترسیم در فرایند طراحی معماری است: دوما چنانچه رایانه به مثابه ابزاری در خدمت دست انسان قلمداد می شود جایگاه مناسب و کارآمد آن در حوزه ی طراحی آشکار می شود بدین ترتیب رایانه ابزاری خواهد بود در کنار دیگر ابزارها در دست معمار و در خدمت ذهن خلاق او برای طراحی و تحقق بخشید به اندیشه ای نو. نتیجه این مقاله زمینه ای نظری فراهم میکند برای مواجهه با موضوع کاربرد رایانه در حوزه ی ترسیم معمارانه ، نظارت بر آنو هدایت آن در جهت تلفیق با مهارتهای دستی برای حصول به اهداف غایی طراحی معماری