سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محسن کلانی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سعید خدابخش – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
چنگیز امیربهبودی – اداره ژئوفیزیک شرکت نفت خزر
حسن محسنی – اداره ژئوفیزیک شرکت نفت خزر

چکیده:

در این پژوهش نقشه های کنتوری ساختمانی و ایزومتریک یک افق لرزه ای مشخص از روی نیمرخ های لرزه ای جنوب غرب حوضه جنوب خزر توسط نرم افزار® Surfer تهیه شده است.
ویژگی های نرم افزار ® Surfer از قبیل کارایی بالا برای برون یابی نقاط، ارزان بودن و کاربری آسان این نرم فازار را برای تهیه نقشه های مختلف از جمله نقشه های گسترش افق های لرزه ای مناسب ساخته است.این امر بخصوص درخواردی که اطلاعات لرزه ای به صورت دیجیتال وجود ندارند، از مزیت نسبی برخوردار است.
در این پژوهشعمق یک افق لرزه ای معین بصورت دستی از روی نیمرخ های لرزه ایمشخص گردیده است. مختصات نقاط لرزه ای (x,y) به کمک نرم افزار ® Surfer بصورت رقومی ذخیره گردید. بر مبنای داده هایبدست آمده شبکه بندی رقومی به دو روش Inverse Distance to a Power , Minimum Curvature انجام شده است. در مرحله بعد شبکه رقومی بدست آمده مبنای ترسیم نقشه های دو بعدی و سه بعدی مختلف قرار گرفته است.
نتایج نشا می دهد که استفاده از روش های رقومی و رقومی کردن داده های دستی برای ترسیم نقشه های سه بعدی ایزومتریک از روی نیمرخ های لرزه ای در محیط نرم افزار ® Surfer روش کارآمدی به نظر میرسد.