مقاله تركيبات فعلي همراه با «قراردادن/ قرارگرفتن» در فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تركيبات فعلي همراه با «قراردادن/ قرارگرفتن» در فارسي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات فعلي
مقاله همکرد مرکب
مقاله قراردادن/ قرارگرفتن
مقاله فارسي امروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حصاريان محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اينکه تقريبا همه صاحب نظران معتقدند که در زبان فارسي افعال مرکب نسبت به افعال ساده از تعداد و زايايي بسيار بيشتري برخوردارند، ولي در اين ميان، به آن دسته از افعال که با همکردهاي مرکبي مانند قراردادن، قرارگرفتن، واردکردن، به عمل آوردن و مواردي از اين دست مي آيند، توجه چنداني نشده است؛ بر همين اساس در اين نوشته به توصيف و بررسي ترکيباتي پرداخته شده است که با همکردهاي مرکب قراردادن و قرارگرفتن در فارسي امروز به کار مي روند. براي اين منظور پس از بيان مقدمه اي کوتاه، برخي نظرات مرتبط با موضوع افعال مرکب معرفي و نقد گرديده است؛ در ادامه پس از درنظرگرفتن افعال قراردادن و قرارگرفتن به عنوان همکرد مرکب، طبقه بندي چندگانه اي بر اساس صورت، معنا و کاربرد ترکيبات معرفي شده و درباره ويژگي هاي هر گروه توضيحاتي ارایه مي گردد. در پايان نيز با جمع بندي ويژگي دسته هاي چندگانه و ارایه چند فرض به عنوان دلايل استفاده از ترکيبات مورد بحث، پيشنهادهايي براي بررسي هاي بيشتر مطرح مي شود.