مقاله تركيه: تجربه اي موفق در رفرم پولي و اصلاحات ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۷۸ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تركيه: تجربه اي موفق در رفرم پولي و اصلاحات ساختاري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكان سرور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تركيه در يک اقدام متهورانه در سال ۲۰۰۵، شش صفر از واحد پول خود را حذف نمود و لير جديد ترکيه را به جريان انداخت. شرايط تورمي اين کشور که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود، سبب گرديد براي بيان ارزش هاي پولي از ميليارد، تريليون (هزار ميليارد) و يا حتي کوادريليون (هزار ميليارد) استفاده شود. در اين فرآيند به تقاضاي پول نقد جامعه از طريق چاپ اسکناس هاي درشت تر پاسخ داده مي شد و از سال ۱۹۸۱ به طور متوسط هر دو سال يک بار افزايش قطع اسكناس صورت مي گرفت. لذا ترکيه صاحب درشت ترين اسکناس دنيا يعني ۲۰ ميليون لير شده بود.