سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر بهاری فر – گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین معین وزیری – گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در منطقه همدان، انواع سنگهای دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی برونزد دارند. بررسی های تورموبارومتری به عمل آمده در مورد این سنگها، با استفاده از روشهای گوناگون، نشان می دهد که سنگهای منطقه در فشار حداکثر ۰/۵ مثبت و منفی ۴ کیلوبار و دمای حداکثر ۱۰ مثبت و منفی ۵۷۰ درجه سانتیگراد دگرگون شده اند و دراوج دگرگونی تغییرات فشار نقش مهمی در تحول پاراژنزها داشته است. بر اساس محاسبات ترموبارومتری و با در نظر گرفتن خصوصیات پتروگرافی سنگها، دگرگونی ناحیه ای منطقه همدان، از نوع فشار پایین – حرارت بالا (LP-HT) بوده است.