سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
میرحیدر خدامراد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
داود حق شناس فتمه سری – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکب
داریوش درویشی – کارشناس ارشد، همکارتحقیقاتی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه

چکیده:

استخراج حلالی نیکل توسط غلظ تهای متفاوت LIX 984N و در شرایط دمایی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده استخراج نیکل توسط LIX 984N در pHای بین ۲/۵ تا ۵ انجام میشود. با افزایش غلظت استخراج کننده LIX 984N از ۱۰ تا ۶۰ درصد حجمی مقدار pH0.5 از ۴/۱ به ۳/۲۵ کاهش می یابد. با استفاده از روش آنالیز شیب مشخص شد که ضریب استوکیومتری استخراج کننده LIX 984N در واکنش استخراج نیکل برابر با ۳ می باشد. همچنین استخراج نیکل توسط LIX 984N یک واکنش گرماگیر میباشد و مقدار انتالپی برابر با ۱۷/۴۱ Kcal/mol بدست آمد. همچنین با افزایش دما منحنی های استخراج نیکل به سمت چپ متمایل می شود.